Trainingsmethode

Het is belangrijk om je hond goed op te voeden uitgaande van positieve trainings- en opvoedingsmethoden. Daar is veel internationaal wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en deze positieve opvoedings- en trainingsmethoden resulteren in een sterke mens-hond relatie gebaseerd op respect en wederzijds vertrouwen. Het vermindert onzeker en “agressief” gedrag. Mijn aanpak is gebaseerd op “willen samenwerken” in plaats van op “moeten gehoorzamen”.
Dat is het prettigst voor je hond.

Analyseren

Het gedrag van een hond wordt door heel veel factoren bepaald. “Deskundigen” kijken vaak alleen naar het (probleem)gedrag en analyseren te weinig de oorzaak hiervan. Gebrek aan inzicht in de oorzaak van het (probleem)gedrag, resulteert dan in symptoombestrijding “van korte duur”.

Model Wenonah ©

Tijdens mijn opleiding heb ik een model ontwikkeld waarmee ik het gedrag van honden goed kan analyseren. De basis is de oorsprong van “het hond-zijn” waarbij ik rekening hou met de oorsprong van “het specifieke ras” en de daarbij behorende kenmerken alsmede met relevante omgevingsfactoren en genetische factoren van het individu. Dit model levert een gedetailleerde analyse op aan de hand waarvan ik een meer renderend, structureel behandelplan opstel. Maatwerk dus!

Andere factoren

Factoren die daarbij ook een rol spelen, zijn de kennis van de hond en zijn houding ten opzichte van die kennis. Zowel de gedragsbegeleiding die ik verzorg, als ook de opvoedingscursussen die ik aanbied, zijn gebaseerd op dit model.

Stimulatie en zintuigen

Opvoeden is zowel lichamelijk als geestelijk vormen: de hond helpen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waarin nogal wat van hem wordt verlangd. In mijn cursussen staan mentale en lichamelijke stimulatie en het gebruik van de zintuigen (waarbij het zintuig “reuk” het belangrijkste is) centraal. Honden gebruiken hun zintuigen om de wereld te kunnen begrijpen en om te communiceren. Het is van essentieel belang in de ontwikkeling van een hond dat hij de vrijheid krijgt om deze zintuigen naar eigen behoefte en inzicht te gebruiken en ook voor zijn natuurlijke nieuwsgierigheid.

How do dogs "see" with their noses?

Dr. Alexandra Horowitz, gedragswetenschapper

Hondvriendelijk

Wij trainen op een positieve, stimulerende en hondvriendelijke manier en werken met y-tuigjes en lange, vaste wandellijnen van minstens 3 meter lang. Slipkettingen, anti-trektuigen, halty’s en andere dwangmiddelen zijn binnen onze hondenschool niet toegestaan. Deze middelen maken de hond bang en stimuleren ongewenst gedrag en onzekerheid. Uit veel onderzoek blijkt dat de slipketting en zelfs een gewone nekhalsband, onherstelbare schade aan strottenhoofd, zenuwbanen, nek, ruggenwervels, schildklier, etc. kan veroorzaken. Halty’s, gentleleaders en muilkorven belemmeren de hond in het gebruik van zijn signalen (lichaamstaal) waardoor andere honden zijn communicatiepogingen niet meer begrijpen. Dit kan leiden tot ernstige conflicten.
“Wenonah” adviseert je graag bij de aanschaf van een goed tuig en bijpassende vaste wandellijn.