Gedragsproblemen

Probleem-gevend of probleem-ervarend gedrag, afhankelijk van de leefomgeving van je hond of als jij als eigenaar het als een probleem ervaart.

Waardoor ontstaan “gedragsproblemen”?

Honden maken van hun hele lichaam gebruik om te communiceren. Zij gebruiken daarvoor veel subtiele signalen (anders dan menselijke signalen). Dat hebben zij van nature en ontwikkelen het verder door te leren van hun moeder, nestgenoten, soortgenoten en andere honden. Ze proberen ons continu duidelijk te maken wat ze bedoelen maar vaak ontstaan er misverstanden omdat wij de communicatie van de hond niet begrijpen en verkeerd interpreteren.
Honden handelen van nature conflict-vermijdend. Om uit te groeien tot een sociaal goed functionerend individu, is het van belang dat honden van jongs af aan contact hebben met soortgenoten om hun communicatieve vaardigheden en lichaamssignalen verder te ontwikkelen. Dit contact is een keuze en mag nooit door ons als mensen worden opgedrongen!

Misvattingen over "dominantie" bij honden

Dr. Alexandra Horowitz, gedragswetenschapper

Miscommunicatie

Sommige honden missen een deel van deze communicatievaardigheden doordat zij hebben geleerd van mensen die zijn signalen (hondentaal) niet begrijpen. Het komt maar al te vaak voor dat een hond onterecht wordt gecorrigeerd voor natuurlijk gedrag. Indien dit regelmatig gebeurt, durft de hond deze signalen op een gegeven moment niet meer te gebruiken. Hij verliest als het ware zijn taal en daarmee wordt de basis gelegd voor gedragsproblemen en miscommunicatie!

Hoge verwachtingen

We verwachten veel van onze hond. Hij is hét huisdier bij uitstek dat het dichts bij ons staat. Wij gaan er daarom te makkelijk van uit dat hij zich zonder problemen aan ons aanpast. En daar gaat het mis. De hond moet zich aanpassen aan onze leefomgeving: hij moet luisteren, lief zijn, enthousiast zijn als wij dat willen en bijvoorbeeld rustig zijn als er bezoek is. Hij moet zitten, liggen, spelen, wachten, staan op commando. Maar is dat voor een hond begrijpelijk en, wellicht nog belangrijker, is het natuurlijk?

Als we onze hond behandelen als een volwassen individu van een ander diersoort met volwassen gevoelens, volwassen emoties en volwassen ervaringen. Dan is vriendschap en kameraadschap een veel beter uitgangspunt en is communiceren veel beter dan commanderen.

Analyseren

Het gedrag van een hond wordt door heel veel factoren bepaald. “Deskundigen” kijken vaak alleen naar het (probleem)gedrag en analyseren te weinig de oorzaak hiervan. Gebrek aan inzicht in de oorzaak van het (probleem)gedrag, resulteert dan in symptoombestrijding “van korte duur”.

Analysemodel Wenonah ©

Ik heb een model ontwikkeld waarmee ik het gedrag van honden goed kan analyseren. De basis is de oorsprong van “het hond-zijn” waarbij ik rekening hou met de oorsprong van “het specifieke ras” en de daarbij behorende kenmerken alsmede met relevante omgevingsfactoren en genetische factoren van het individu. Dit model levert een gedetailleerde analyse op aan de hand waarvan ik een meer renderend, structureel behandelplan opstel. Maatwerk dus!

Verschillende oorzaken

Honden kunnen een “gedragsprobleem” ontwikkelen. Oorzaken kunnen zijn: miscommunicatie, trauma’s, hormonale schommelingen, eenzaamheid, voeding, gezondheid, verveling, overprikkeling en overtraining.
Dit kan resulteren in reactief gedrag, uitvallen, vernielzucht, voederbaknijd, verlatingsangst, overmatig blafgedrag, verlies sociale vaardigheden, etc..

Medische reden?

Een “gedragsprobleem” kan ook een gevolg zijn van pijn of lichamelijke ongemakken. Daarom is het belangrijk dat eerst gekeken wordt of er een medische oorzaak is. Het kan dus zijn dat ik je adviseer om een dierenarts of specialist te bezoeken.