Drachtbegeleiding

Het fokken van een nestje pups is ontzettend leuk! Uiteraard wil je ervoor zorgen dat je teefje zowel mentaal als fysiek zo gezond mogelijk is zodat zij gezonde pups op de wereld kan zetten.

Ik begeleid je graag gedurende dit hele traject, startend al RUIM voordat de teef wordt gedekt, tot en met het moment dat de pups de wijde wereld in gaan.

Waarom drachtbegeleiding?

 • omdat de gezondheid van de aanstaande moeder direct van invloed is op de gezondheid van de pups
 • omdat allergie(achtige) klachten bij pups het gevolg kunnen zijn van de tekorten bij de moeder
 • omdat tijdens de dracht de behoefte van de teef verandert (niet alleen qua hoeveelheid maar bijvoorbeeld ook qua verteerbaarheid)
 • omdat tijdens de lactatie de behoefte van de teef verandert
 • omdat de kwaliteit van de (moeder)melk én het moment van afspenen ontzettend belangrijk zijn i.r.t. het al dan niet ontwikkelen van allergieën en het ontwikkelen van een goed en evenwichtig immuunsysteem
 • omdat het immuunsysteem en het darm-microbioom van de pups zich ontwikkelt gedurende de eerste 6 maanden
 • om als fokker ook goed en gedegen voedingsadvies te kunnen geven aan toekomstige pupouders

Specialisatie nestbegeleiding | gedrag

Het is belangrijk dat de nestperiode op een goede wijze wordt begeleid. Uiteraard hebben de pups maar één moeder en voor haar is dan ook de taak weggelegd om de pups veiligheid te bieden en op te voeden. In de gedomesticeerde setting waarin onze pups normaliter opgroeien, is de rol van de fokker ook belangrijk. De teef is per slot van rekening afhankelijk van de fokker.
Zij kan bijvoorbeeld niet zelf bepalen wanneer en op welk moment zij haar pups aan bepaalde prikkels buitenshuis blootstelt.

Het is dus van belang dat de fokker op de hoogte is van de diverse ontwikkelingsfases van de pups gedurende de nestperiode.
Vanuit mijn professie als gedrags- en welzijnsdeskundige (én als fokker) heb ik me gespecialiseerd in de begeleiding van nestpups.

Ik help je graag om je gedurende deze nestperiode inzicht te geven in de diverse ontwikkelfasen van de pups en je te adviseren in de keuze van het aanbod van prikkels, ervaringen, materialen, geuren, geluiden, ondergronden, etc..

Waarom nestbegeleiding?

 • Om voldoende kennis te vergaren over de rol van de moeder gedurende de nestperiode
 • Om voldoende kennis te vergaren over (lichaams)taal van moeder en pups
 • Om kennis te vergaren over de diverse angstfasen van de pups
 • Om kennis te vergaren over de ontwikkelingsfases -zowel fysiek als mentaal - van de pups gedurende nestperiode en daaraan ook de activiteiten aan te passen
 • Om kennis te vergaren over het moment van afspenen
 • Om kennis te vergaren over goede voeding voor net afgespeende pups en hoe deze voeding het best aangeboden kan worden (zie ook drachtbegeleiding)
 • Om te weten wat een goed moment is voor pups om het nest te verlaten en waarom!
 • Om inzicht te krijgen in de groepsdynamiek, sociale lessen en opvoeding van moeder (wat betekent wat?)
 • Om te leren over de zintuigen en wanneer welke zintuigen tot ontwikkeling komen
 • Advies over vaccinaties/titeren, ontwormen, etc.
 • Advies over tuigjes en wandellijnen
 • Mogelijkheid tot afnemen gedrags- speltesten
 • Hulp bij de keuze van geschikte pupouders
 • Advies over onthechting moeder, hechting pupouders
 • Hulp bij het maken van een puppywijzer voor pupouders
 • Advies over introductie nieuwe "thuis"

Welke pup past bij wie?

De verdeling van de pups naar de adoptiegezinnen wordt niet door elke fokker op dezelfde wijze gedaan. Sommige fokkers wijzen de pups toe aan de mensen, andere fokkers laten de pupouders kiezen en weer bij anderen geldt de regel "wie het eerst komt die het eerst maalt".

Als de hondjes een week of 7-8 oud zijn, zijn de verschillende karakters al goed te onderscheiden. Ik help je graag om, met behulp van eenvoudige spel- en gedragstestjes, welke de pups op geen enkele wijze stress bezorgen, karakterschetsen te maken die de keuze van een geschikte pupouder vergemakkelijken.

Klik hier voor de tarieven van Wenonah Dracht- en nestbegeleiding