Gedragsbegeleiding

Communicatie

Honden maken van hun hele lichaam gebruik om te communiceren. Ze proberen ons continu duidelijk te maken wat ze bedoelen maar vaak ontstaan er misverstanden omdat de eigenaar de communicatie van de hond niet begrijpt. Honden handelen van nature conflict-vermijdend en om uit te groeien tot een sociaal goed functionerend individu, is het van belang dat honden van jongs af aan contact hebben met soortgenoten (zonder dwang!) om hun communicatieve vaardigheden en lichaamssignalen verder te ontwikkelen.

Miscommunicatie

Sommige honden missen een deel van deze communicatievaardigheden en vaak ligt de oorzaak hiervan bij de eigenaar. Als je de signalen van een hond (hondentaal) niet begrijpt, kan het voorkomen dat je de hond onterecht corrigeert voor natuurlijk gedrag. Indien dit regelmatig gebeurt, durft de hond deze signalen op een gegeven moment niet meer te gebruiken. Hij verliest als het ware zijn taal en daarmee wordt de basis gelegd voor gedragsproblemen en miscommunicatie!